BIP - Zakład Obsługi Systemu Monitoringu
 

 
 
 
 
 
 
 
kontrola  
 
     


Numer ogłoszenia: 112138-2015; data zamieszczenia 13-05-2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zakład Obsługi Systemu Monitoringu, ul.Młynarska 43/45/15, 01-170 Warszawa woj. mazowieckie, tel. (22) 443 01 80, fax (22) 443 01 89

Specyfikacja

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Zamieszczono 26.06.2015


Numer ogłoszenia: 62754-2015; data zamieszczenia 20-03-2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zakład Obsługi Systemu Monitoringu, ul.Młynarska 43/45/15, 01-170 Warszawa woj. mazowieckie, tel. (22) 443 01 80, fax (22) 443 01 89

Specyfikacja

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Zamieszczono 01.04.2015

 
 
Administratorem nagrań pochodzących z Systemu Monitoringu Wizyjnego jest Komenda Stołeczna Policji
 
 
 
ZOSM ul.Młynarska 43/45   01-170 Warszawa   tel. centrala/fax 0-22 827-53-31