BIP - Zakład Obsługi Systemu Monitoringu
 

 
 
 
 
 
 
 
kontrola  
 
     


Numer ogłoszenia: 584283-N-2018; data zamieszczenia 06-07-2018
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zakład Obsługi Systemu Monitoringu, ul.Młynarska 43/45/15, 01-170 Warszawa woj. mazowieckie, tel. (22) 443 01 80, fax (22) 443 01 89

Specyfikacja


Numer ogłoszenia: 571798-N-2018; data zamieszczenia 12-06-2018
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zakład Obsługi Systemu Monitoringu, ul.Młynarska 43/45/15, 01-170 Warszawa woj. mazowieckie, tel. (22) 443 01 80, fax (22) 443 01 89

Specyfikacja

Informacja zamawiającego. Zamieszczono 21.06.2018

Informacja o wyborze. Zamieszczono 21.06.2018


Numer ogłoszenia: 544339-N-2018; data zamieszczenia 12-04-2018
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zakład Obsługi Systemu Monitoringu, ul.Młynarska 43/45/15, 01-170 Warszawa woj. mazowieckie, tel. (22) 443 01 80, fax (22) 443 01 89

Specyfikacja

Odpowiedzi na pytania. Zamieszczono 16.04.2018

Informacja zamawiającego. Zamieszczono 24.04.2018

Informacja o wyborze. Zamieszczono 24.04.2018


Numer ogłoszenia: 531087-N-2018; data zamieszczenia 14-03-2018
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zakład Obsługi Systemu Monitoringu, ul.Młynarska 43/45/15, 01-170 Warszawa woj. mazowieckie, tel. (22) 443 01 80, fax (22) 443 01 89

Specyfikacja

Informacja zamawiającego. Zamieszczono 23.03.2018

Informacja o wyborze. Zamieszczono 23.03.2018


Numer ogłoszenia: 621121-N-2017; data zamieszczenia 23-11-2017
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zakład Obsługi Systemu Monitoringu, ul.Młynarska 43/45/15, 01-170 Warszawa woj. mazowieckie, tel. (22) 443 01 80, fax (22) 443 01 89

Specyfikacja

Informacja zamawiającego. Zamieszczono 1.12.2017

Informacja o wyborze. Zamieszczono 5.12.2017


Numer ogłoszenia: 619675-N-2017; data zamieszczenia 21-11-2017
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zakład Obsługi Systemu Monitoringu, ul.Młynarska 43/45/15, 01-170 Warszawa woj. mazowieckie, tel. (22) 443 01 80, fax (22) 443 01 89

Specyfikacja

Informacja zamawiającego. Zamieszczono 29.11.2017

Informacja o wyborze. Zamieszczono 30.11.2017


Numer ogłoszenia: 610502-N-2017; data zamieszczenia 02-11-2017
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zakład Obsługi Systemu Monitoringu, ul.Młynarska 43/45/15, 01-170 Warszawa woj. mazowieckie, tel. (22) 443 01 80, fax (22) 443 01 89

Specyfikacja

Odpowiedzi na pytania. Zamieszczono 08.11.2017

Zmieniony załącznik. Zamieszczono 08.11.2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Zamieszczono 08.11.2017

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania. Zamieszczono 15.11.2017


Numer ogłoszenia: 598609-N-2017; data zamieszczenia 06-10-2017
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zakład Obsługi Systemu Monitoringu, ul.Młynarska 43/45/15, 01-170 Warszawa woj. mazowieckie, tel. (22) 443 01 80, fax (22) 443 01 89

Specyfikacja

Informacja zamawiającego. Zamieszczono 17.10.2017

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Zamieszczono 17.10.2017


Numer ogłoszenia: 580415-N-2017; data zamieszczenia 30-08-2017
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zakład Obsługi Systemu Monitoringu, ul.Młynarska 43/45/15, 01-170 Warszawa woj. mazowieckie, tel. (22) 443 01 80, fax (22) 443 01 89

Specyfikacja


Numer ogłoszenia: 560265-N-2017; data zamieszczenia 28-07-2017
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zakład Obsługi Systemu Monitoringu, ul.Młynarska 43/45/15, 01-170 Warszawa woj. mazowieckie, tel. (22) 443 01 80, fax (22) 443 01 89

Specyfikacja

Odpowiedzi na pisma dotyczące zamówienia. Zamieszczono 03.08.2017

Informacja zamawiającego. Zamieszczono 09.08.2017

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Zamieszczono 10.08.2017


Numer ogłoszenia: 551393-N-2017; data zamieszczenia 14-07-2017
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zakład Obsługi Systemu Monitoringu, ul.Młynarska 43/45/15, 01-170 Warszawa woj. mazowieckie, tel. (22) 443 01 80, fax (22) 443 01 89

Specyfikacja

Protokół z posiedzenia Komisji Przetargowej w dniu 24.07. Zamieszczono 25.07.2017

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Zamieszczono 27.07.2017


Numer ogłoszenia: 41051 - 2017; data zamieszczenia 10-03-2017
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zakład Obsługi Systemu Monitoringu, ul.Młynarska 43/45/15, 01-170 Warszawa woj. mazowieckie, tel. (22) 443 01 80, fax (22) 443 01 89

Specyfikacja

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Zamieszczono 21.03.2017


Numer ogłoszenia: 347740 - 2016; data zamieszczenia 21-11-2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zakład Obsługi Systemu Monitoringu, ul.Młynarska 43/45/15, 01-170 Warszawa woj. mazowieckie, tel. (22) 443 01 80, fax (22) 443 01 89

Specyfikacja

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Zamieszczono 30.11.2016


Numer ogłoszenia: 344193 - 2016; data zamieszczenia 16-11-2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zakład Obsługi Systemu Monitoringu, ul.Młynarska 43/45/15, 01-170 Warszawa woj. mazowieckie, tel. (22) 443 01 80, fax (22) 443 01 89

Specyfikacja

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Zamieszczono 24.11.2016


Numer ogłoszenia: 320689 - 2016; data zamieszczenia 10-10-2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zakład Obsługi Systemu Monitoringu, ul.Młynarska 43/45/15, 01-170 Warszawa woj. mazowieckie, tel. (22) 443 01 80, fax (22) 443 01 89

Specyfikacja

Odpowiedzi na pytania. Zamieszczono 14.10.2016

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Zamieszczono 14.10.2016

Zmiany w SIWZ i załącznikach. Zamieszczono 14.10.2016

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Zamieszczono 25.10.2016


Numer ogłoszenia: 310142 - 2016; data zamieszczenia 19-09-2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zakład Obsługi Systemu Monitoringu, ul.Młynarska 43/45/15, 01-170 Warszawa woj. mazowieckie, tel. (22) 443 01 80, fax (22) 443 01 89

Specyfikacja


Numer ogłoszenia: 102665 - 2016; data zamieszczenia 24-06-2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zakład Obsługi Systemu Monitoringu, ul.Młynarska 43/45/15, 01-170 Warszawa woj. mazowieckie, tel. (22) 443 01 80, fax (22) 443 01 89

Specyfikacja

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Zamieszczono 5.07.2016


Numer ogłoszenia: 83948 - 2016; data zamieszczenia 11-04-2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zakład Obsługi Systemu Monitoringu, ul.Młynarska 43/45/15, 01-170 Warszawa woj. mazowieckie, tel. (22) 443 01 80, fax (22) 443 01 89

Specyfikacja

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Zamieszczono 21.04.2016


Numer ogłoszenia: 310936 - 2015; data zamieszczenia 18-11-2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zakład Obsługi Systemu Monitoringu, ul.Młynarska 43/45/15, 01-170 Warszawa woj. mazowieckie, tel. (22) 443 01 80, fax (22) 443 01 89

Specyfikacja
Uwaga. Zamieniono błędnie zamieszczony Załącznik 1a na właściwy. Zamieszczono 18.11.2015


Numer ogłoszenia: 242630 - 2015; data zamieszczenia 16-09-2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zakład Obsługi Systemu Monitoringu, ul.Młynarska 43/45/15, 01-170 Warszawa woj. mazowieckie, tel. (22) 443 01 80, fax (22) 443 01 89

Specyfikacja

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Zamieszczono 09.10.2015


Numer ogłoszenia: 222306 - 2015; data zamieszczenia 27-08-2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zakład Obsługi Systemu Monitoringu, ul.Młynarska 43/45/15, 01-170 Warszawa woj. mazowieckie, tel. (22) 443 01 80, fax (22) 443 01 89

Specyfikacja

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Zamieszczono 09.09.2015

 

Archiwum

 
Administratorem nagrań pochodzących z Systemu Monitoringu Wizyjnego jest Komenda Stołeczna Policji
 
 
 
ZOSM ul.Młynarska 43/45   01-170 Warszawa   tel. centrala/fax 0-22 827-53-31