BIP - Zakład Obsługi Systemu Monitoringu
 

 
 
 
 
 
 
 
kontrola  
 
     

W skład Zakładu Obsługi Systemu Monitoringu wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Dyrektor Jacek Gniadek telefon sekretariat 022 827-53-31, 022 443-01-80 jacek.gniadek@zosm.pl

2) Dział Organizacyjno - Administracyjny

Naczelnik Marek Magowski 22 827-53-31 wew. 111 marek.magowski@zosm.pl

3) Dział Techniczny

Naczelnik Jacek Łukomski 022 443-01-83 jacek.lukomski@zosm.pl

4) Działy Operacyjne

Naczelnicy: 
Zdzisław Naumienko 22 827-53-31 wew. 162 zdzislaw.naumienko@zosm.pl 
Jerzy Mikołajczyk 22 827-53-31 wew. 161 jerzy.mikolajczyk@zosm.pl 

5) Dział Kadr i Szkolenia

kontakt 22 827-53-31 wew. 153, 154

6) Dział Budżetowo - Księgowy

Główna Księgowa Alina Kuskowska 22 827-53-31 wew. 141 alina.kuskowska@zosm.pl

7) Samodzielne stanowisko ds. Zamówień Publicznych i Realizacji Zakupów

Piotr Łukasik 022 443-01-87 piotr.lukasik@zosm.pl

8) Samodzielne stanowisko ds. koordynacji służb wspomagających działanie systemu oraz usuwania awarii

Patryk Tarnowski 022 443-01-86 patryk.tarnowski@zosm.pl

 

 
Administratorem nagrań pochodzących z Systemu Monitoringu Wizyjnego jest Komenda Stołeczna Policji
 
 
 
ZOSM ul.Młynarska 43/45   01-170 Warszawa   tel. centrala/fax 0-22 827-53-31